previous arrow
next arrow
Slider
 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
เลขที่ วันที่ เรื่อง
43/2560 21/12/2560 การหยุดให้บริการระบบ ATM ONLINE
42/2560 13/12/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง
41/2560 08/12/2560 รับสมัครประธานและกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43
40/2560 08/12/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง
39/2560 08/12/2560 โครงการเงินกู้สามัญ - เพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัย
38/2560 08/12/2560 โครงการเงินกู้สามัญ - เคหะสงเคราะห์ถึงแก่กรรม
37/2560 08/12/2560 โครงการเงินกู้สามัญ - เพื่อการศึกษาบุตร
36/2560 27/11/2560 โครงการเงินฝากออมทรัพย์กำหนดยอด 12 เดือน
35/2560 27/11/2560 โครงการเงินฝากออมทรัพย์กำหนดยอด 6 เดือน
34/2560 17/11/2560 แจ้งรายชื่อกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่ง
33/2560 09/11/2560 โครงการเงินกู้สามัญ 6 ล้านบาท
32/2560 08/11/2560 การหยุดให้บริการ
31/2560 30/10/2560 จ้างบริการสอบบัญชี/ตรวจสอบกิจการ
30/2560 30/10/2560 รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการจากสมาชิกสหกรณ์ ปี 2561
29/2560 30/10/2560 การคำนวณสิทธิ์กู้สำหรับผู้มีรายได้ค่าล่วงเวลา
28/2560 26/09/2560 การซื้อทุนเรือนหุ้นกรณีพิเศษ ประจำปี 2560
27/2560 27/09/2560 โครงการเงินกู้พิเศษ - เคหะสงเคราะห์
26/2560 22/09/2560 โครงการเงินกู้สามัญเงินรางวัลพิเศษ ปี 2561
25/2560 13/09/2560 หยุดให้บริการเนื่องในวันทำบุญครบรอบ 39 ปี
23/2560 09/08/2560 หลักการการจ่ายทุนสวัสดิการ พ.ศ. 2560
22/2560 09/08/2560 โครงการเงินฝากออมทรัพย์เกษียณเสริมสุข
21/2560 09/08/2560 โครงการเงินฝากออมทรัพย์กำหนดยอด 12 เดือน
20/2560 09/08/2560 โครงการเงินฝากออมทรัพย์กำหนดยอด 6 เดือน
19/2560 06/06/2560 โครงการเงินฝากออมทรัพย์กำหนดยอด 12เดือน
18/2560 06/06/2560 โครงการเงินฝากออมทรัพย์กำหนดยอด 6 เดือน
17/2560 23/03/2560 โครงการเงินฝากออมทรัพย์กำหนดยอด 12เดือน
16/2560 23/03/2560 โครงการเงินฝากออมทรัพย์กำหนดยอด 6 เดือน
15/2560 21/03/2560 สอบราคาประกันชีวิต
14/2560 21/04/2560 สอบราคาประกันสินเชื่อ
13/2560 29/03/2560 การหยุดให้บริการ
12/2560 23/03/2560 โครงการเงินฝากออมทรัพย์กำหนดยอด 12เดือน
11/2560 23/03/2560 โครงการเงินฝากออมทรัพย์กำหนดยอด 6 เดือน
10/2560 23/03/2560 โครงการเงินกู้สามัญ 6 ล้านบาท
09/2560 10/03/2560 การหยุดให้บริการ
06/2560 24/02/2560 โครงการเงินฝากออมทรัพย์กำหนดยอด 12 เดือน
05/2560 24/02/2560 โครงการเงินฝากออมทรัพย์กำหนดยอด 6 เดือน
04/2560 24/02/2560 ตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 42
03/2560 03/02/2560 ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42
01/2560 16/01/2560 แจ้งรายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42

อัตราดอกเบี้ยสหกรณ์

เงินฝาก(% ต่อปี)
ออมทรัพย์ 0.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 0.75%
ออมทรัพย์เพิ่มทรัพย์ 1.50%
ออมทรัพย์สะสมทรัพย์ 1.25%
ทวีทรัพย์ 2.65%
ประจำ 6 เดือน 1.75%
ประจำ 12 เดือน 2.00%
ประจำ 24 เดือน 2.40%
ออมทรัพย์กำหนดระยะเวลา
- ฝาก 3 เดือน 1.35%
- ฝาก 6 เดือน 1.65%
- ฝาก 9 เดือน 1.80%
- ฝาก 12 เดือน 1.95%
- ฝาก 18 เดือน 2.10%
- ฝาก 24 เดือน 2.25%
- ฝาก 5 เดือน 2.05%
- ฝาก 10 เดือน 2.35%
- ฝาก 15 เดือน 2.55%
- ฝาก 20 เดือน 2.75%
เงินกู้(% ต่อปี)
ฉุกเฉิน/ฉุกเฉิน ATM 5.80%
สามัญ/สามัญโครงการ 6.15%
สามัญ-ศึกษาบุตร 3.80%
พิเศษ 5.95%
พิเศษโครงการ(เริ่มต้น) 2.99%
ข้อมูล ณ วันที่ 3 ก.ค.. 66

 

รายการย่อสินทรัพย์ฯ

ปี 2566
มกราคม ดาวน์โหลด
กุมภาพันธ์ ดาวน์โหลด
มีนาคม ดาวน์โหลด
เมษายน ดาวน์โหลด
พฤษภาคม ดาวน์โหลด
มิถุนายน ดาวน์โหลด
กรกฎาคม ดาวน์โหลด
สิงหาคม ดาวน์โหลด
กันยายน  
ตุลาคม  
พฤศจิกายน  
ธันวาคม  

 

สำหรับเจ้าหน้าที่

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
สหกรณ์ฯใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อให้เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ง่าย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของสหกรณ์ฯ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้