previous arrow
next arrow
Slider
 
ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี โทรศัพท์
กรุงไทย ไทยเบฟ ควอเตอร์ 009-1-07226-3 02-2294235-9
  ถ.สุเทพ 521-1-06239-6 053-271047,053-278087
  ถ.รัษฎา 819-1-08100-8 076-225116
  หาดใหญ่ 902-1-45550-1 074-230622 กด 100
  ห้าแยกโคกมะตูม 632-1-40563-9 055-302010-2
  อุดรธานี 401-1-97988-0 042-247755
  นครราชสีมา 301-1-20049-1 044-254919
  พุนพิน 808-1-81665-8 077-311016
  หัวหิน 722-0-09388-8 032-512053
  ถ.สรรพสิทธิ์ 322-0-15006-3 045-244848-9
กสิกรไทย สวนพลู 064-2-55678-9 02-6794246-53
กรุงเทพ สวนพลู 200-0-43528-5 02-2871561-5
ไทยพาณิชย์ สวนพลู คอร์เนอร์ 212-2-12118-2 02-286-3120

อัตราดอกเบี้ยสหกรณ์

เงินฝาก(% ต่อปี)
ออมทรัพย์ 0.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 0.75%
ออมทรัพย์เพิ่มทรัพย์ 1.50%
ออมทรัพย์สะสมทรัพย์ 1.25%
ทวีทรัพย์ 2.65%
ประจำ 6 เดือน 1.75%
ประจำ 12 เดือน 2.00%
ประจำ 24 เดือน 2.40%
ออมทรัพย์กำหนดระยะเวลา
- ฝาก 3 เดือน 1.35%
- ฝาก 6 เดือน 1.65%
- ฝาก 9 เดือน 1.80%
- ฝาก 12 เดือน 1.95%
- ฝาก 18 เดือน 2.10%
- ฝาก 24 เดือน 2.25%
เงินกู้(% ต่อปี)
ฉุกเฉิน/ฉุกเฉิน ATM 5.80%
สามัญ/สามัญโครงการ 6.15%
สามัญ-ภาวะเศรษฐกิจ 3.80%
สามัญ-ศึกษาบุตร 3.80%
พิเศษ 5.95%
พิเศษโครงการ(เริ่มต้น) 2.99%
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 64

 

รายการย่อสินทรัพย์ฯ

ปี 2564
มกราคม ดาวน์โหลด
กุมภาพันธ์ ดาวน์โหลด
มีนาคม ดาวน์โหลด
เมษายน ดาวน์โหลด
พฤษภาคม ดาวน์โหลด
มิถุนายน ดาวน์โหลด
กรกฎาคม ดาวน์โหลด
สิงหาคม ดาวน์โหลด
กันยายน ดาวน์โหลด
ตุลาคม  
พฤศจิกายน  
ธันวาคม