previous arrow
next arrow
Slider
 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
เลขที่ วันที่ เรื่อง
19/2566 21/09/2566 ประกาศรายชื่อสมาชิกได้รับทุนศึกษาบุตรประจำปี 2566
18/2566 28/08/2566 แจ้งการเดินทางและกำหนดการ สัมมนาส่วนกลาง 2566
17/2566 10/08/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนาส่วนกลาง 2566
16/2566 04/08/2566 ประกาศรายชื่อผู้สมัครส่วนกลาง 2566
15/2566 21/07/2566 ทุนศึกษาบุตรสมาชิกปี 2566
14/2566 20/07/2566 ข้อควรรู้ก่อนทำธุรกรรมด้านการเงิน
12/2566 03/07/2566 รับสมัครสัมมนาสมาชิกส่วนกลาง 2566
11/2566 22/06/2566 เพิ่มช่องทางให้บริการผ่าน Line OA
10/2566 09/05/2566 รับสมัครสมาชิก สสอร.(รอบพิเศษ)
09/2566 10/03/2566 จุดบริการสมาชิกสุวรรณภูมิ 2566
08/2566 26/01/2566 โครงการเงินฝากออมทรัพย์ แบบกำหนดระยะเวลา
07/2566 26/01/2566 โครงการพักชำระหนี้เงินต้น ปี 2566
06/2566 20/01/2566 จำหน่ายทรัพย์สินครั้งที่ 2
05/2566 20/01/2566 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ทรัพย์สิน
04/2566 20/01/2566 แจ้งวันประชุมใหญ่
03/2566 18/01/2566 ยืนยันยอดคงเหลือส่งผู้สอบบัญชี
02/2566 06/01/2566 รับสมัคร สสอร. สส.ชสอ. ปี 2566
01/2566 06/01/2566 หนังสือยืนยันยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 65

อัตราดอกเบี้ยสหกรณ์

เงินฝาก(% ต่อปี)
ออมทรัพย์ 0.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 0.75%
ออมทรัพย์เพิ่มทรัพย์ 1.50%
ออมทรัพย์สะสมทรัพย์ 1.25%
ทวีทรัพย์ 2.65%
ประจำ 6 เดือน 1.75%
ประจำ 12 เดือน 2.00%
ประจำ 24 เดือน 2.40%
ออมทรัพย์กำหนดระยะเวลา
- ฝาก 3 เดือน 1.35%
- ฝาก 6 เดือน 1.65%
- ฝาก 9 เดือน 1.80%
- ฝาก 12 เดือน 1.95%
- ฝาก 18 เดือน 2.10%
- ฝาก 24 เดือน 2.25%
- ฝาก 5 เดือน 2.05%
- ฝาก 10 เดือน 2.35%
- ฝาก 15 เดือน 2.55%
- ฝาก 20 เดือน 2.75%
เงินกู้(% ต่อปี)
ฉุกเฉิน/ฉุกเฉิน ATM 5.80%
สามัญ/สามัญโครงการ 6.15%
สามัญ-ศึกษาบุตร 3.80%
พิเศษ 5.95%
พิเศษโครงการ(เริ่มต้น) 2.99%
ข้อมูล ณ วันที่ 3 ก.ค.. 66

 

รายการย่อสินทรัพย์ฯ

ปี 2566
มกราคม ดาวน์โหลด
กุมภาพันธ์ ดาวน์โหลด
มีนาคม ดาวน์โหลด
เมษายน ดาวน์โหลด
พฤษภาคม ดาวน์โหลด
มิถุนายน ดาวน์โหลด
กรกฎาคม ดาวน์โหลด
สิงหาคม ดาวน์โหลด
กันยายน  
ตุลาคม  
พฤศจิกายน  
ธันวาคม  

 

สำหรับเจ้าหน้าที่

ทุนศึกษาบุตร ปี 2566

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
สหกรณ์ฯใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อให้เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ง่าย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของสหกรณ์ฯ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้