previous arrow
next arrow
Slider
 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
เลขที่ วันที่ เรื่อง
19/2566 21/09/2566 ประกาศรายชื่อสมาชิกได้รับทุนศึกษาบุตรประจำปี 2566
18/2566 28/08/2566 แจ้งการเดินทางและกำหนดการ สัมมนาส่วนกลาง 2566
17/2566 10/08/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนาส่วนกลาง 2566
16/2566 04/08/2566 ประกาศรายชื่อผู้สมัครส่วนกลาง 2566
15/2566 21/07/2566 ทุนศึกษาบุตรสมาชิกปี 2566
14/2566 20/07/2566 ข้อควรรู้ก่อนทำธุรกรรมด้านการเงิน
12/2566 03/07/2566 รับสมัครสัมมนาสมาชิกส่วนกลาง 2566
11/2566 22/06/2566 เพิ่มช่องทางให้บริการผ่าน Line OA
10/2566 09/05/2566 รับสมัครสมาชิก สสอร.(รอบพิเศษ)
09/2566 10/03/2566 จุดบริการสมาชิกสุวรรณภูมิ 2566
08/2566 26/01/2566 โครงการเงินฝากออมทรัพย์ แบบกำหนดระยะเวลา
07/2566 26/01/2566 โครงการพักชำระหนี้เงินต้น ปี 2566
06/2566 20/01/2566 จำหน่ายทรัพย์สินครั้งที่ 2
05/2566 20/01/2566 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ทรัพย์สิน
04/2566 20/01/2566 แจ้งวันประชุมใหญ่
03/2566 18/01/2566 ยืนยันยอดคงเหลือส่งผู้สอบบัญชี
02/2566 06/01/2566 รับสมัคร สสอร. สส.ชสอ. ปี 2566
01/2566 06/01/2566 หนังสือยืนยันยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 65

อัตราดอกเบี้ยสหกรณ์

เงินฝาก(% ต่อปี)
ออมทรัพย์ 0.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 0.75%
ออมทรัพย์เพิ่มทรัพย์ 1.50%
ออมทรัพย์สะสมทรัพย์ 1.25%
ทวีทรัพย์ 2.65%
ประจำ 6 เดือน 1.75%
ประจำ 12 เดือน 2.00%
ประจำ 24 เดือน 2.40%
ออมทรัพย์กำหนดระยะเวลา
- ฝาก 3 เดือน 1.35%
- ฝาก 6 เดือน 1.65%
- ฝาก 9 เดือน 1.80%
- ฝาก 12 เดือน 1.95%
- ฝาก 18 เดือน 2.10%
- ฝาก 24 เดือน 2.25%
- ฝาก 5 เดือน 2.05%
- ฝาก 10 เดือน 2.35%
- ฝาก 15 เดือน 2.55%
- ฝาก 20 เดือน 2.75%
เงินกู้(% ต่อปี)
ฉุกเฉิน/ฉุกเฉิน ATM 5.80%
สามัญ/สามัญโครงการ 6.15%
สามัญ-ศึกษาบุตร 3.80%
พิเศษ 5.95%
พิเศษโครงการ(เริ่มต้น) 2.99%
ข้อมูล ณ วันที่ 3 ก.ค.. 66

 

รายการย่อสินทรัพย์ฯ

ปี 2566
มกราคม ดาวน์โหลด
กุมภาพันธ์ ดาวน์โหลด
มีนาคม ดาวน์โหลด
เมษายน ดาวน์โหลด
พฤษภาคม ดาวน์โหลด
มิถุนายน ดาวน์โหลด
กรกฎาคม ดาวน์โหลด
สิงหาคม ดาวน์โหลด
กันยายน  
ตุลาคม  
พฤศจิกายน  
ธันวาคม  

 

สำหรับเจ้าหน้าที่

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
สหกรณ์ฯใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อให้เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ง่าย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของสหกรณ์ฯ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้